Tư vấn chiến lược tăng trưởng Inbound cùng GAPIT

Tư vấn triển khai áp dụng phương pháp luận Inbound vào tối ưu quy trình vận hành, hướng tới tăng trưởng bền vững của danh nghiệp với chiến lược dài hạn

3 giai doan

Giai đoạn 1: Nghiên cứu và Phân tích

 • Khảo sát hiện trạng doanh nghiệp, làm rõ các vấn đề, nhu cầu và định hướng mục tiêu
 • Phân tích dịch vụ & sản phẩm
 • Phân loại khách hàng & Target Audience
 • Định hướng phát triển nội dung
 • Khảo sát hiện trạng các kênh truyền thông hiện tại
 • Phân tích thị trường, ngành hàng và đối thủ
  Tổng thời lượng: 03 buổi

 

 

 

Picture6

 

Picture5-1

Giai đoạn 2: Audit và Tối ưu

 • Data Audit: hướng dẫn chọn lọc và quy chuẩn nền tảng dữ liệu doanh nghiệp
 • Gap Analysis cho doanh nghiệp: Audit Hành trình khách hàng, Giai đoạn khách hàng tương ứng, Xây dựng bộ tiêu chí chấm điểm Lead Scoring, Triển khai Marketing & Sales Alignment
 • Hướng dẫn xây dựng Chân dung khách hàng, Phân nhóm khách hàng
 • Webiste Audit: Tối ưu UI/UX và các công cụ thu Lead trên Website
 • Content Audit: Hệ thống lại nội dung sẵn có, Xây dựng kế hoạch nội dung mới, Kế hoạch nội dung thu thập và nuôi dưỡng Lead, Chiến lược chăm sóc cá nhân hoá 

  Tổng thời lượng: 17 buổi

 

 

 

Giai đoạn 3: Áp dụng và theo dõi hiệu quả

 • Đo lường và liệt kê các mẫu báo cáo cần sử dụng trong quy trình công việc
 • Thiết lập các mẫu báo cáo phù hợp cho đội ngũ nhân sự của các bộ phận
 • Họp định kỳ theo dõi tiến độ và điều chỉnh thực tế 
 • Tiếp tục đồng hành tư vấn và định hướng tăng trưởng cùng doanh nghiệp
  Tổng thời lượng: 4 buổi (Offline kết hợp Online)

 

 

 

Picture6

 

Cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp - Từ lý thuyết đến thực tế triển khai

Cung cấp kiến thức, giúp Doanh nghiệp nhìn nhận và phân tích được hiện trạng, áp dụng lý thuyết Inbound vào thực tế vận hành để khắc phục vấn đề và tạo đà tăng trưởng