Skip to content

Dịch vụ GAPIT

Tích hợp kỹ thuật và tối ưu theo yêu cầu của doanh nghiệp

Tư vấn và thực hiện tích hợp kỹ thuật giữa HubSpot và các nền tảng hoặc ứng dụng khác theo yêu cầu của khách hàng.

Tối ưu đa dạng các chỉ số và các hạng mục và nhiều dịch vụ may đo khác theo nhu cầu và hiện trạng của khách hàng.

20211001_133745-1-1

Tích hợp kỹ thuật đa nền tảng

Tư vấn và thực hiện tích hợp kỹ thuật giữa HubSpot và các nền tảng/ ứng dụng của bên thứ ba theo yêu cầu của khách hàng, bao gồm các bước:

  • Khảo sát hiện trạng và khả năng tích hợp giữa các hệ thống
  • Xây dựng kịch bản tích hợp phù hợp
  • Thực hiện tích hợp, kiểm thử và bảo hành
Top HubSpot Integrations-1
1-Jul-02-2021-04-36-59-62-AM

Tối ưu theo nhu cầu

Tối ưu đa dạng các chỉ số và các hạng mục:

  • Tối ưu Content, Form/Landing page, UI/UX...
  • Tối ưu hệ thống và Database Audit
  • Tối ưu  các chỉ số chuyển đổi
  • Tối ưu trải nghiệm khách hàng (CX) với thương hiệu
và các dịch vụ may đo khác theo nhu cầu và hiện trạng của khách hàng
resize hubsot 4 ảnh-02
Xây dựng mô hình hệ thống và tối ưu cho doanh nghiệp
Đưa HubSpot trở thành một phần trong hệ sinh thái doanh nghiệp, đồng bộ dữ liệu giữa các hệ thống, quản lý tập trung hoá, tối ưu các chỉ số cụ thể về Marketing - Sales - Chăm sóc khách hàng